دوومیدانی‌کاران کانون مهرعظام گرگان در مسابقات انتخابی المپیاد استان گلستان که در دو بخش دختران و پسران برگزار شد، خوش درخشیدند.

مسابقات دوومیدانی انتخابی المپیاد استان گلستان در بخش دختران با حضور دوومیدانی‌کاران مهرعظام گرگان برگزار شد.