دونده نوجوان کانون ایلام باشگاه مهرعظام مجوز حضور در مسابقات دوومیدانی آموزشگاه‌های کشور را به دست آورد.

مسابقات دوومیدانی آموزشگاه‌های ایلام در حالی برگزار شد که کانون مهرعظام ایلام با دو شرکت کننده در این رقابتها صاحب سه مدال شد.