مسابقات دوومیدانی بین مدارس با همکاری باشگاه مهرعظام و آموزش وپرورش اسلامشهر به منظور شناسایی استعدادهای این رشته برگزار شد.