مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال دختران در دومین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی مهرعظام با صعود تیم های شیراز، گرگان، تبریز و بیرجند به نیمه نهایی به پایان رسید.