اولین دوره لیگ نوباوگان استان گیلان در حالی برگزار شد که دختران نونهال مهرعظام رشت در این مسابقات چهارم شدند.