مسابقات لیگ فوتبال زیر 14 سال استان قم با چهارمین برد کانون قم باشگاه مهرعظام همراه شد.