لیگ برتر فوتسال نوجوانان پسر استان گیلان به پایان رسید و تیم کانون مهرعظام رشت در رده دوم این مسابقات قرار گرفت.