دومین جشنواره باشگاه فرهنگی ورزشی مهرعظام در حالی در بخش دختران به پایان رسید که تیم گرگان با غلبه بر شیراز در بازی نهایی، روی سکوی اول ایستاد.