اخبار قهرمانی هزار و یک شهر در جام فوتسال عظام در بخش بانوان نخستین دوره جام فوتسال عظام با معرفی تیم های برتر در بخش بانوان به کار خود پایان داد.  به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی مهر عظام، در پایان سومین روز مسابقات جام فوتسال عظام در بخش بانوان، تیم هزار و یک شهر با پیروزی برابر سازه پویش به مقام قهرمانی رسید. نخستین دوره جام فوتسال عظام در بخش بانوان با حضور 5 تیم، طی سه روز و با برگزاری 10 مسابقه برگزار شد که در پایان تیم های هزار و یک شهر درجایگاه اول، سازه پویش