تیم دختران زیر 16 سال مهرعظام با غلبه بر تمام حریفان در مسابقات مینی فوتبال آذربایجان شرقی به مقام قهرمانی دست پیدا کرد.