كامران قاسمپور، قهرمان پرآوازه كشتی ایران در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره مهرعظام حاضر شد و دقایقی را كنار بچه‌ها گذراند. او در این مراسم توصیه‌هایی را به بچه‌های مهرعظام داشت که خلاصه‌ای از آنچه قهرمان کشتی جهان گفت در فصلنامه پنجم منتشر شد. حالا به بهانه انتشار این فصلنامه، حرف‌های قاسمپور را در سایت منتشر می‌کنیم تا سایر اعضای باشگاه‌ هم توصیه‌های او را بخوانند.