کانون ارومیه که از ماه‌های ابتدایی امسال کار خود را آغاز کرده، با جذب بیش از 550 ورزشکار، در سه رشته ورزشی فوتبال، فوتسال و دوومیدانی فعالیت می‌کند.