بعد از دعوت چند بازیکن از باشگاه مهرعظام به تیم ملی فوتبال بانوان در رده‌های سنی مختلف این‌بار نگار سادات یعقوبی بازیکن تیم فوتسال مهرعظام به تیم ملی بانوان دعوت شد.