اخبار مهرعظام بازدید بنیانگذار و مدیران باشگاه مهرعظام از کانون شیراز + ویدیو   در ادامه بازدیدهای دوره ای بنیانگذار و مدیران باشگاه مهرعظام از کانون ها، نوبت به کانون شیراز رسید. به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی مهر عظام، دیار سعدی و حافظ در بهمن 1401 میزبان بنیانگذار و مدیران باشگاه مهرعظام بود.  در بازدید این مدیران از کانون شیراز، حدود 400 نفر از اعضای کانون و خانواده هایشان حضور داشتند. در این کانون که بخش اعظم فعالیت های آن در محله سعدیه و به طور محدود در شهر کازرون برگزار می شود، دختران و پسران در دو