سومین سمینار سالانه باشگاه مهرعظام روز پنج‌شنبه 17 اسفند به میزبانی مجموعه هزار و یک شهر؛ با حضور مدیران هلدینگ عظام و باشگاه مهرعظام برگزار شد. در این سمینار مدیران کانون 24 باشگاه مهرعظام حضور داشتند.