غلامحسین پیروانی، پیشکسوت فوتبال که با کانون شیراز باشگاه مهرعظام همکاری می‌کند به عنوان سفیر فرهنگی ورزش معرفی شد.