دختران فوتبالیست کانون مهرعظام رشت در مسابقه‌ای به مناسبت روز معلم مقابل تیم سپیدار رشت به برتری رسیدند.