در پایان روز دوم جشنواره مهرعظام در بخش پسران، تکلیف چهار تیم دوم صعود کننده به مرحله حذفی نیز مشخص شد.

در پایان روز دوم جشنواره مهرعظام در بخش پسران، تکلیف چهار تیم دوم صعود کننده به مرحله حذفی نیز مشخص شد.

در صبح روز دوم جشنواره پسران، 8 بازی برگزار شد که در پایان تیم‌های کردستان، قزوین، تبریز و گرگان صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کردند.

در صبح روز دوم جشنواره پسران، 8 بازی برگزار شد که در پایان تیم‌های کردستان، قزوین، تبریز و گرگان صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کردند.

روز دوم جشنواره دختران مهرعظام با برگزاری بازی های پایانی مرحله مقدماتی به پایان رسید.

روز اول مسابقه پسران در نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی باشگاه مهرعظام – باشگاه مهر عظام

عکاس: فرهاد خیابانی