در نوبت عصر روز اول مسابقات پسران در دومین جشنواره باشگاه مهرعظام، هشت بازی دیگر انجام شد تا در مجموع روز اول، 16 مسابقه از مرحله گروهی برگزار شود.

در نوبت عصر روز اول مسابقات پسران در دومین جشنواره باشگاه مهرعظام، هشت بازی دیگر انجام شد تا در مجموع روز اول، 16 مسابقه از مرحله گروهی برگزار شود.

در پایان روز اول دومین جشنواره فرهنگی ورزشی مهرعظام در بخش پسران، تیم‌های خرمشهر، کردستان، قزوین و زاهدان در صدر گروه‌های چهارگانه قرار گرفتند.

در نوبت عصر روز اول مسابقات پسران در دومین جشنواره باشگاه مهرعظام، هشت بازی دیگر انجام شد تا در مجموع روز اول، 16 مسابقه از مرحله گروهی برگزار شود.