علی کفاشیان در حاشیه مراسم تقدیر از دختران افتخار آفرین مهرعظام، از عمل کردن مهرعظام به شعار حمایت از ورزش بانوان گفت و از ورزشکران خواست تا از فرصت و حمایت صورت گرفته نهایت استفاده را ببرند.