مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی کشور به میزبانی رضوانشهر استان گیلان برگزار شد که کانون تبریز باشگاه مهرعظام هم در قالب تیم آذربایجان شرقی در این مسابقات نماینده داشت.