دختران کانون مهرعظام شاهرود در مسابقات دوومیدانی انتخابی استان سمنان خوش درخشیدند و به رقابت‌های آموزشگاه‌های کشور راه پیدا کردند.