سرمربی سابق تیم‌های پاس و استقلال، میهمان ویژه تمرین فوتبالیست‌های کانون شاهرود بود.