رییس هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه مهرعظام طی سفر یک روزه به بم از فعالیت‌ها و امکانات کانون مهرعظام این شهر بازدید کردند.