جشنواره استعدادیابی دختران فوتبالیست استان کرمان با حضور شش تیم از جمله مهرعظام برگزار شد.