مسابقات فوتسال جام معلم در دیواندره برگزار شد و با قهرمانی مهرعظام به پایان رسید.