تیم ملی فوتبال دختران زیر 18 سال ایران با حضور دو بازیکن مهرعظام از سد تیم ازبکستان گذشت.