دومین اردوی تیم ملی فوتبال زیر ۱۵ سال دختران در حالی از روز چهارشنبه (12اردیبهشت ماه) در تهران آغاز شد که چهار بازیکن مهرعظام که در اردوی قبل بودند، از سرمربی تیم ملی نمره قبولی گرفتند و به این اردو نیز دعوت شدند.