تیم زیر 13 سال مهرعظام تبریز در پایان مسابقات مدارس فوتبال آذربایجان شرقی به مقام چهارمی دست پیدا کرد و به عنوان تیم اخلاق نیز معرفی شد.