دختران نوجوان کانون مهرعظام اسلامشهر مسابقه دوستانه‌ای را با تیم فوتبال «طبیعت» برگزار کردند.