فوتبالیست‌های نونهال کانون رشت در آستانه دو سالگی این کانون تمرینات خود را دنبال می‌کنند؛ آنهم با انگیزه بیشتر.