بازیکنان تیم فوتبال کانون گرگان باشگاه مهرعظام تمرینات خود را زیر نظر مربیان این کانون آغاز کرده‌اند.