رییس هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه مهرعظام طی سفر چند ساعته به شهر قم از فعالیت‌ها و امکانات کانون مهرعظام در این شهر بازدید کردند.