رییس هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه مهرعظام با سفر به شهر شیراز از فعالیت‌ها و امکانات کانون مهرعظام در این شهر بازدید کردند.

دختران کانون مهرعظام اسلامشهر با درخشش در مسابقات فوتسال مناطق استان تهران، برای حضور در رقابت‌های  کشوری انتخاب شدند.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه مهرعظام با سفر به شهر بم از فعالیت‌ها و امکانات کانون مهرعظام در این شهر بازدید کردند.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه مهرعظام طی سفر دو روزه به بیرجند از فعالیت‌ها و امکانات کانون مهرعظام این شهر بازدید کردند.