علی کفاشیان با حضور در کانون‌های اسلامشهر و رباط کریم از تمرینات اعضای این دو کانون بازدید کرد.