کانون مهرعظام رشت یک دوره مسابقه فوتبال را بین دختران این کانون برگزار کرد.

کانون زاهدان باشگاه مهرعظام یک دوره مسابقه چهارجانبه فوتسال بین اعضای خود در رده سنی نونهالان برگزار کرد.

بنیانگذار گروه عظام به همراه رئیس هیات مدیره باشگاه مهرعظام از کانون رشت بازدید کرد.