جلسه هماهنگی مسئولان باشگاه مهرعظام با نماینده دانشگاه فوتبال مارست اسپانیا و باشگاه بارسلونا برگزار و در زمینه امضای تفاهمنامه همکاری بحث و تبادل نظر شد.