باشگاه فرهنگی ورزشی مهر عظام

آخرین مطلب:
افتتاحیه پسران

اخبار نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی مهرعظام/ مراسم افتتاحیه و قرعه کشی پسران برگزار شد   مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی مهرعظام (در بخش پسران) با حضور بیش از 240 نفر از ورزشکاران و مربیان باشگاه مهرعظام در مجتمع فرهنگی گردشگری کوثر البرز (ایثار) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی مهر عظام، در این مراسم علاوه عباس ایروانی بینانگذار گروه عظام، علی کفاشیان و علی پارسی( مدیران باشگاه مهرعظام ) چند چهره برجسته ورزشی از میان مدیران، مربیان و ورزشکاران نیز حضور داشتند. مهدوی از مدیران شناخته شده ورزش در کنار سجاد گنج زاده (مرد طلایی کاراته

اخبار مهرعظام نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی مهرعظام/ مراسم افتتاحیه دختران برگزار شد   مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی مهرعظام (در بخش دختران) با حضور بیش از 200 نفر از ورزشکاران و مربیان باشگاه مهرعظام در مجتمع فرهنگی گردشگری کوثر البرز (ایثار) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی مهر عظام، در این مراسم علاوه بر علی کفاشیان و علی پارسی( مدیران باشگاه مهرعظام ) چند چهره برجسته ورزشی از میان مدیران، مربیان و ورزشکاران نیز حضور داشتند. قره خانلو، علیزاده و گل محمدی از مدیران شناخته شده ورزش در کنار فرزانه فصیحی (رکورد دار دوی سرعت ایران)