کانون ارومیه باشگاه مهرعظام برای حفظ آمادگی تیم‌های فوتبال خود، دو مسابقه دوستانه را در رده سنی زیر 13 سال و زیر 15 سال برگزار کرد.

کانون مهرعظام ایلام فعالیت خود در رشته دو ومیدانی را پس از استعدادیابی و انتخاب نفرات مستعد از میان دانش آموزان این شهر آغاز کرد.