شیدا معین، بازیکن تیم فوتبال بانوان مهرعظام رشت به اردوی تیم ملی دعوت شد.