تیم‌های فوتبال دختران و پسران کانون زاهدان باشگاه مهرعظام تمرینات خود را در سال جاری شروع کردند. این تمرینات به طور جداگانه و منظم زیر مربیان آقا و خانم این کانون برگزار می‌شود.