گزارش تصویری مرحله یک چهارم نهایی جشنواره مهرعظام (1)

گزارش تصویری تبریز – اسلامشهر و قزوین – گرگان در مرحله یک چهارم نهایی دومین جشنواره باشگاه مهرعظام که با برتری تبریز و گرگان خاتمه یافت.

عکس ها: امیر استواری


اخبار روز

سایر