گزارش تصویری عصر روز دوم جشنواره پسران - شماره 1

در پایان روز دوم جشنواره مهرعظام در بخش پسران، تکلیف چهار تیم دوم صعود کننده به مرحله حذفی نیز مشخص شد.

عکس ها: امیر استواری


اخبار روز

سایر