چند قاب از تمرین بهاری پسران در کانون ایلام

یکی از اهداف مسوولان باشگاه مهرعظام دیدن چهره‌های شاد و لب‌های خندان بچه‌ها است. پسران و دخترانی که شاید در نبود باشگاهی نظیر مهرعظام، شرایط حضور مستمر در مستطیل سبز را نداشته باشند و نتوانند استعداد و علاقه خود را دنبال کنند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مهرعظام؛ تصاویر زیر به حاشیه یک تمرین بهاری و دلچسب در کانون ایلام اختصاص دارد و حال و هوای پسران فوتبالیست این کانون را به نشان می‌دهد.تمرینات فوتبال مهرعظام ایلام در چمن مصنوعی کارگران شهر ایلام دنبال می‌شود. 

 

اخبار روز

سایر