چند قاب زیبا از تمرین پسران کانون قم

کانون قم از جمله آخرین کانون‌هایی است که به خانواده بزرگ مهرعظام اضافه شده و اکنون با جذب 170 ورزشکار دختر و پسر، در دو رشته فوتبال و فوتسال فعالیت می‌کند.
کانون قم از اواخر تابستان کار خود را آغاز کرده و اکنون 120 پسر و 50 دختر را در دو رشته فوتبال و فوتسال به عضویت خود درآورده است. تصاویر زیر به تمرینات پسران نونهال این کانون اختصاص دارد که خودشان را برای نخستین حضور در جشنواره مهرعظام که در سال 1403 برگزار می‌شود، آماده می‌کنند.

اخبار روز

سایر