تمرین مهرعظام شهرکرد از نگاه دوربین

پسران مهرعظام شهرکرد آخرین تمرینات خود در سال 1402 را پشت سر می‌گذارند. کانون شهرکرد باشگاه مهرعظام به تازگی فعالیت خود را شروع کرده است و در این چند ماه بیش از 350 عضو دارد که 280 نفر را بازیکنان فوتبال و فوتسال پسر تشکیل می دهند.

در این گزارش تصاوییری از تمرین شاد بچه‌های مهرعظام شهرکرد می‌بینیم، گزارشی که بخشی از حال و هوای بچه‌های این شهر را نشان می‌دهد.

اخبار روز

سایر