مسابقات دوومیدانی آموزشگاه‌های شهرستان بیرجند / درخشش دختران و پسران مهرعظامی

مسابقات دوومیدانی آموزشگاه‌های بیرجند در حالی برگزار شد که با درخشش دوومیدانی‌کاران کانون بیرجند باشگاه مهرعظام همراه بود.

به گزارش روابط عمومی باشگاه مهرعظام؛ مسابقات دوومیدانی پسران و دختران آموزشگاه‌های شهرستان بیرجند که در مقطع متوسطه اول برگزار شد، با درخشش دختران و پسران دوومیدانی کار مهرعظامی همراه بود.

در بخش پسران و در رقابت‌های “دو” کانون بیرجند باشگاه مهرعظام در چهار ماده توانست صاحب هفت مدال شود. در ماده 100 متر امیرحسین کرمانی مقام اول و طوفان خسروی مقام سوم را کسب کرد. در ماده 200 متر علی اصغر محمدی و امیرعلی اشرفی اول و دوم شدند.

در 800 متر امیرعلی اشرفی سریعتر از همه رقبا از خط پایان گذشت و عنوان نخست را کسب کرد و در 1500 متر، علی اصغر محمدی و ابوالفضل امیرآبادی زاده در رده اول و دوم قرار گرفتند.  

در بخش دختران هم  مسابقات در 9 ماده برگزار شد و دختران مهرعظام بیرجند در بیشتر ماده ها صاحب مدال شدند.

در 100 متر سارا روستایی عنوان نخست را کسب کرد و مهرناز جلالی خواه سوم شد. در 200 متر چهار نفر از مهرعظام حضور داشتند که از بین این دوومیدانی‌کاران، کوثر قاسمی مقام اول را به دست آورد.

در 400 متر مائده عباسی و سیده محبوبه پور موسوی عناوین اول و دوم را کسب کردند و در 300 متر با مانع مهدیه علیپور سوم شد.

دختران مهرعظامی در پرش ارتفاع هم حضور داشتند که کوثر قاسمی اول شد و فاطمه شهریاری عنوان سوم را به دست آورد. در  پرش طول نیز فهیمه شمس آبادی چهارم شد.

در مواد پرتابی هم دختران مهرعظامی درخشیدند. در پرتاب وزنه مبینا رمضانی دوم شد و در پرتاب دیسک فاطمه امینی نیز در رده دوم قرار گرفت. در پرتاب نیزه هم مهدیه علیپور اول شد.


اخبار روز

سایر