اخبار مهرعظام

از آغاز فعالیت های باشگاه مهرعظام، دختران یکی از اولویت های اصلی مجموعه بوده که در کنار پسران به طور جدی فعالیت می کنند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی مهر عظام، ویدئوی زیر خلاصه و نمونه ای از فعالیت دختران در کانون های مختلف باشگاه مهرعظام است. 

 

اخبار روز

Keep Updated to our News and Blog