دومین جشنواره باشگاه مهرعظام/ گزارش تصویری عصر روز اول - شماره 2

در نوبت عصر روز اول مسابقات پسران در دومین جشنواره باشگاه مهرعظام، هشت بازی دیگر انجام شد تا در مجموع روز اول، 16 مسابقه از مرحله گروهی برگزار شود.

عکس ها: امیر استواری


اخبار روز

سایر