دومین جشنواره باشگاه مهرعظام/ گزارش تصویری صبح روز اول - شماره 1

نخستین روز مسابقات پسران در دومین جشنواره فرهنگی ورزشی مهرعظام با برگزاری 8 مسابقه از صبح امروز آغاز شد.

عکس ها: امیر استواری


اخبار روز

سایر